Návrh – Záverečný účet obce Oreské za rok 2022

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 16. marca 2023
Kategória

Prílohy