Návrh rozpočtu Obce Oreské na roky 2022-2024

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 10. decembra 2021
Kategória

Prílohy