Návrh -Dodatok č.1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní a KO a DSO

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 10. decembra 2021
Kategória

Prílohy