Nájomná zmluva-Slovenská vodohospodársky podnik, š.p.

Zverejnené
1. júna 2021
Kategória

Nájomná zmluva na pozemok C KN 176/4 "Multifunkčné ihrisko"

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 396/2021-BA
Začiatok účinnosti: 28. mája 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 88,53 €
Dodávateľ / Partner: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám.8, 969 55 Banská Štiavnica

Prílohy