Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2019-61/APY1 “ Rekonštrukcia kúrenia OU a KD…“

Zverejnené
29. júna 2021
Kategória

Dodatok č. 1 k zmluve "Rekonštrukcia kúrenia OU a KD Oreské...."

Detaily

Začiatok účinnosti: 30. júna 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 171 213,93 €
Dodávateľ / Partner: Ministerstvo ŽP SR v zastúpneí SIEA

Prílohy