Vyhláška ÚVZ SR č. 247 z 8.9.2021 ku karanténe osôb /Covid-19/

Zverejnené
14. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2021