Preskočiť na obsah

VETERNÝ PARK ROHOV

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. decembra 2020

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru na Obecnom úrade Oreské, Oreské č. 7

v úradných hodinách OÚ.

Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru na :

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor posudzovania  vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudoívta Štúra č. 1

812 35  Bratislava