Ukončenie núdzového stavu od 14.6.2020

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2020