Rozhodnutie OU -Pozemkove úpravy Oreské

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2020