Oznamujem občanom, že v časti Verejné vyhlášky obecnej stránky je zverejnená Verejná vyhláška 21/2021 -Pozvánka a dokumenty na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Oreské, konané dňa 30.09.2021 o 16:00 hod.

Zverejnené
14. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2021