Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov na rok 2021

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2021