Mimoriadne núdzové opatrenia /africký mor ošípaných/ – Bod 4 pre chovateľov ošípaných

Zverejnené
9. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2021