INFORMAČNÁ POVINNOSŤ OBCE – „GDPR“

Zverejnené
13. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2021