Informácie pre voliča – Podmienky práva voliť a práva byť volený

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2019