Preskočiť na obsah

Zbierka

Zverejnené 26.6.2023.

Kategória

Milý spoluobčania,

v našej obci sa budúci rok v Júni bude konať primičná slávnosť, ktorú môžme prirovnať k Božiemu zázraku. V mene obce a diakona Dominika Staška, Vás chcem poprosiť o dobrovoľnú finančnú podporu na dôstojné zabezpečenie tejto slávnosti.

Zbierka bude prebiehať tromi spôsobmi:

1   Dobrovoľným finančným príspevkom každú tretiu nedeľu po sv.omši.

2   Dobrovoľným  finančným príspevkom na Dominikov účet

    IBAN :  SK45 1100 0000 0080 1002 0298

3   Dobrovoľným finančným príspevkom v obálke. Obálku odovzdať rodičom

    Dominika na adresu Oreské 28 po vopred dohodnutom čase.    

Za každý dar Pán Boh zaplať.

Ondrej Mikuš, starosta