Preskočiť na obsah

Upozornenie !

Zverejnené 24.8.2023.

Kategória

Upozorňujeme vlastníkov budov, že :

1. V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom

2. V zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. zákona o poštových službách

„Adresát, ktorý preberá poštové zásielky je povinný používať funkčnú domovú listovú schránku na dodanie listových zásielok a označiť domovú listovú schránku a vchod do bytu údajmi potrebnými na vykonanie dodania.“

Nakoľko sme v obci zistili viacero neoznačených budov a taktiež chýbajúcich poštových schránok, žiadame občanov, ktorých sa to týka, aby vykonali čo najskôr nápravu. Ďakujeme.