Preskočiť na obsah

Oznam-poliklinika Senica

Zverejnené 28.7.2023.

Kategória

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 01. 08. 2023 od 7:00 do 20:30 hod. plánované prerušenie distribúcie elektriny v celej budove Polikliniky Senica n.o.

Všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. budú zatvorené a telefónne linky nebudú fungovať.  

Nebude fungovať ani APS pre deti a dorast a dospelých v Poliklinike Senica. V prípade potreby môžu pacienti v tomto dni využiť APS v mestách Skalica, Myjava, prípadne Trnava.

Hlavný vchod do Polikliniky Senica n.o. zostane dňa 01. 08. 2023 zatvorený. 

Dňa 02. 08. 2023 budú všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. pracovať bez obmedzenia.