Preskočiť na obsah

ORGANIZAČNÝ OZNAM- PRÍPRAVA PRIMÍCIÍ

Zverejnené 12.6.2024.

Kategória

Oznamujeme občanom, že prípravné práce k primíciám Dominika Staška sa začnú od utorka 18. júna 2024. Postupne sú na každý deň naplánované určité práce a úlohy. Budú sa upratovať priestory ihriska, kabíny, horný šenk, navážať stoly, stoličky, sety na sedenie, stavať stany, umývať riady, prebiehať čistiace práce a prípravy okolo kostola.

Rozpis prác v jednotlivých dňoch je vyvesený na nástenke pri Obecnom úrade, na nástenke pri kostole a na internetovej stránke obce www.oreske.sk.

Stretnutie dobrovoľníkov bude vždy v určenom čase na ihrisku v Oreskom, kde sa rozdelia úlohy. Prosíme dobrovoľníkov o účasť v utorok 18.6. od 16:00 hod., v stredu 19.6. od 16:00 hod., vo štvrtok 20.6. od 9:00 hod. a v piatok 21.6. od 9:00 hod.

V sobotu 22.6. bude potrebná pomoc dobrovoľníkov po svätej omši s upratovaním vecí a sedenia pri kostole. V nedeľu sa bude upratovať po hostine na ihrisku, čas upratovania bude upresnený miestnym rozhlasom v nedeľu doobeda.

Kto chce pomôcť so zvážaním a roznášaním pivných setov vo štvrtok, nahláste sa priamo pánovi Radoslavovi Královičovi, tel: 0948 966 669.

Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia primícií v krojoch, budú mať stretnutie spojené s nácvikom a informáciami už tento piatok 14.6. o 16:30 v kultúrnom dome Oreské.

Primičná sv.omša sa koná 22.6.2024 o 10:00 hod. pri kostole v Oreskom. V mene primicianta Dominika Staška pozývame po primičnej sv.omši nahlásených občanov  na farské stretnutie s pohostením, ktoré sa bude konať na ihrisku v Oreskom.

Príloha – podrobnejší harmonogram prác.