Preskočiť na obsah

Informácia občanom k zberu OBJEMOVÉHO ODPADU

Zverejnené 29.2.2024.

Kategória

Milí občania,

Museli sme pristúpiť k zníženiu frekvencie vývozu Veľkoobjemového odpadu na 4x ročne. Do objemových kontajnerov berieme vo vopred stanovených dňoch :

  • Prvý kontajner : vyseparovaný odpad – veľké plasty, železo, drevo….
  • Druhý kontajner : Tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad v malom množstve /fúrik, kára…/

Elektroodpad – neobmedzené množstvo

Jedlé oleje – neobmedzené množstvo

Kontajnery sú pre všetkých, nie je možné, aby ho z veľkej miery naplnila jedna domácnosť.

V prípade, že potrebujete zlikvidovať väčšie množstvo odpadu /napr. sedačky, koberce, matrace ,veľké upratovanie na dvore, povale a pod., odpad zo stavebných prác vo väčšom množstve/ je tento odpad možné legálne odviezť na skládku v Mokrom Háji za cenu :

– tuhý komunálny odpad 8€ bez dph /100kg

– stavebný odpad 4€ bez dph/100kg

Ďakujeme za pochopenie.

                                                       Ondrej Mikuš, starosta