Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Oreské.

Príhovor nového starostu obce

       Vážení spoluobčania, Dovoľte mi, ako novému starostovi, poďakovať sa za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali. Byť starostom je pre mňa veľká česť a ešte väčšia zodpovednosť. Dôveru občanov si veľmi vážim a urobím všetko preto, aby sa mi podarilo naplniť ich očakávania. Viem, že to mnohokrát nebude ľahké, ale taktiež viem a verím,… Čítať viac

Letáky MŽP SR k odpadovému hospodárstvu (kompostovanie, bioodpad…)

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/komunitne-kompostovanie.pdf https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/neplytvajte-potravinami.pdf https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf

Upozornenie OR HaZz -Dodržiavanie preventívnych opatrení k ochrane lesov

Lesné požiare spôsobujú opakovane, každoročne veľké materiálne a ekologické škody, pričom obnova zničenej fauny a flóry predstavuje náročný, časovo a finančne nákladný proces obnovy.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici týmto žiada mestá a obce, aby v rámci svojich povinností a kompetencií na úseku požiarnej ochrany, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č.… Čítať viac