Prvý občan okresu Skalica a obce Oreské v roku 2023

Gratulujeme rodičom prvého občana okresu Skalica Miška Holečka z Oreského . Ďakujeme za foto p. Elena Honzovej,
tajomníčke OOJDS Skalica.

Zverejnené 18. januára 2023.
Bez úpravy .