Fotogaleria

Partnerstvo pre Horné Záhorie

 Banner

Kultúra

Súčasnosť obce


Obec Oreské leží v strede celku Chvojnická pahorkatina v nadmorskej výške 235 m nad morom. Výmera katastra je 372 ha, stred obce tvorí údolie toku Chvojnice.
Ku dňu 1.1. 2007 mala obec 357 obyvateľov a 127 domov. Obyvatelia sú zväčša v produktívnom veku, pracujú v okolitých mestách v priemyselných podnikoch (Senica, Skalica, Holíč) ako aj v súkromnej sfére. V obci tak isto máme približne 13 súkromných podnikateľov. Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v susednej obci Radošovce, učňovské a stredné školy v okolitých mestách.Občania majú možnosť športovo sa vyžiť na miestnom futbalovom ihrisku a taktiež na betónovej viacúčelovej ploche, vhodnej na loptové hry a tenis. V obci je taktiež občanom k dispozícii kultúrny dom s javiskom.

V obci pôsobia tieto organizácie :
Telovýchovná jednota Oreské, ktorá má 3 futbalové mužstvá

(žiaci, dorast a A mužstvo)


Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má cca 50 členov (družstvo mužov aj žien)


Obyvatelia tiež pracujú v organizáciách poľovníkov a chovateľov

 

 

Ľudové zvyky a tradície 


V súčasnom období sa snažíme udržiavať niektoré ľudové tradície, ktoré boli v našej obci, ako sú napr. fašiangy („chodenie po fašangu“, „pochovávanie basy“), veľkonočné zvyky (týždeň pre veľkou nocou „chodenie s létečkom“, na veľkonočný pondelok „ chodenie po šibačkách), hody máme v obci 2 x ročne, drápanie peria, vianočné koledovanie. V obci pri cirkevných sviatkoch a slávnostiach obce sa používajú tradičné ľudové kroje, hlavne deťmi a mládežou. Staršie ženy stále chodia v sedliackom odeve.

 

Školstvo 


Materská škola Oreské – jednotriedna, postavená v roku 1978-1982 a slávnostne otvorená v roku 1983. Prvou riaditeľkou bola Mária Mikušová. V súčasnosti celodenná prevádzka s 18 deťmi, má dve kvalifikované učiteľky a to riaditeľku Svetlanu Staškovú a učiteľku Kvetoslavu Hrubšovú. Pre prvý ročník Základnej školy pripravili už viac ako 90 detí.

 

Kniha Oreské 


Skutočnosť, že v našej obci chýbalo sústredenie najstarších historických dokladov o práci, živote a kultúre našich predkov, občanov našej obce, lebo staršia kronika z predvojnového obdobia sa nezachovala, nás viedla k vydaniu publikácie – knihy o obci.
V spolupráci so Záhorským múzeom Skalica obce vydala v roku 2004 knihu „ORESKÉ“.
Kniha bola vydaná v náklade 500 ks. Je tlačená na kvalitnom papieri, má 175 strán a obsahuje veľké množstvo fotografií.
Knihu sme prihlásili do celoslovenskej súťaže KRONIKA 2005, na ktorej mala úspech a získala 3.miesto vo svojej kategórii .

 

Samospráva online

 Banner

ANKETA

Chcete vybudovať dalšiu bytovku v obci ?
 

Vaše odkazy

admin
Výzva Mimisterstva Obrany
htt...
Štvrtok, 22 Marec 2018
admin
Výzva na predloženie cenovej p...
Piatok, 10 November 2017
Admin
VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ ...
Utorok, 07 November 2017

Privátna zóna