Fotogaleria

Partnerstvo pre Horné Záhorie

 Banner

História

 História obce

Prvé písomné zmienky o obci boli až v listine z roku 1392. Obec patrila do Holíčskeho panstva, uvádza sa vo forme Dyos. V roku 1452 zo súpisu usadlostí Holíčskeho panstva vyplýva, že v Oreskom boli 4 dvory, čo by zodpovedalo počtu 40 obyvateľov, vtedy sa uvádza pod názvom Orosse.Od roku 1749 bolo Holíčske panstvo dané do majetku Františkovi Ferdinandovi Lotrýnskemu, manželovi Márie Terézie spolu s ostatnými majetkami v okolí potoka Chvojnice. Habsburgovci celé panstvo vlastnili do zániku monarchie v roku 1918. Obyvatelia boli väčšinou sedliaci , jeden želiar a podželiari.

Podľa dokumentu, ktorý sa zachoval vieme, že do roku 1769 sa obyvatelia riadili starobilým urbárom ako ostatné obce Holíčsko-šaštínskeho panstva. Všetci obyvatelia boli väčšmi poddaní a teda nemali právo slobodne sa sťahovať. 

  

História kostola

 

kostolV strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv.Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 1923 za finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike boli zadovážené zvony ( nakoľko staré boli vo vojne zrekvírované na zbrojné účely). Jeden bol zasvätený sv. Medardovi a druhý Panne Márii, patrónke Slovenska a sv. Jánovi Nepomuckému. 

V roku 2000, za finančnej pomoci dp. Elemíra Mikuša, miestneho rodáka, ktorý pôsobil v USA a na odpočinok sa vrátil do rodiska, bol kostol rozšírený a 15.10. 2000 zasvätený arcibiskupom mons. Jánom Sokolom a zasvätený Panne Márii Ružencovej. 

Obec Oreské je čisto katolícka obec.

 

Samospráva online

 Banner

ANKETA

Chcete vybudovať dalšiu bytovku v obci ?
 

Vaše odkazy

admin
Výzva Mimisterstva Obrany
htt...
Štvrtok, 22 Marec 2018
admin
Výzva na predloženie cenovej p...
Piatok, 10 November 2017
Admin
VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ ...
Utorok, 07 November 2017

Privátna zóna